Edutainment 2018 CommitteeGeneral co-chairs


Abdennour EI Rhalibi - Liverpool John Moores University, UK

Zhigeng Pan - Hangzhou Normal University, PRC

Xinhong Hei - Xian University of Technology, PRC


Program co-chairs


Dandan Ding - Hangzhou Normal University, PRC

Andres A. Navarro-Newball - Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

Yinghui Wang - Xian University of Technology, PRC


Organization chairs


Yinghui Wang - Xian University of Technology, PRC


Organization co-chairs


Haiyan Jin - Xian University of Technology, PRC


Organization members


Rong Fei - Xian University of Technology, PRC

Zhaolin Xiao - Xian University of Technology, PRC

Yichuan Wang - Xian University of Technology, PRC

Huaijun Wang - Xian University of Technology, PRC


Workshop co-chairs


Feng Tian - Bournemouth University, UK

Ruck Thawonmas - Ritsumeikan University, JP


Publicity co-chairs


Xiaosong Yang - Bournemouth University, UK

Xun Luo - Tianjin University of Technology, PRC

Yoshihiro Okada - Kyushu University, JP